Kulturbyggnader

Vi på Mur & Puts har all den utbildning och
kunskap som behövs om hur äldre byggnation
gick till. Vi känner till materialen och vet tekniken i
dåtidens arbetsgång. Därför kan vi återställa och
bygga till utan att lämna spår efter nutiden.

Läs mer

Murning & Putsning

På Mur & Puts har vi skickliga murare anställda,
allt från lärlingar till murarmästare. Dessa män
fixar allt – från en enkel trädgårdsmur till
uppmurning av nya köpcentra med alla möjliga
och omöjliga vinklar.

Läs mer

Snickeri

Är du i behov av att få något tillverkat? Vi på
Mur & Puts Bygg AB har kompetenta snickare
som kan hjälpa dig med ditt projekt, litet som
stort!

Läs mer